ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการประสบการณ์ในร้านสปา คุณภาพการบริการของร้านสปา ความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเด์สปาในเขตกรุง
The causal relationship between spa experience management, spa service quality, customer satisfaction and customer royalty toward day spas in Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 9 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 6 มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปิยะฉัตร ปวงนิยม