การตัดสินใจเดินทางท่องเที;ยวตลาดกลางคืนของวัยรุ่นหญิงไทย : กรณีศึกษาตลาดนัดเลียบด่วน รามอินทรา
Traveling Decision to Night Market of Thai Female Adolescences: Case Study of Liab Duan Night Market at Ram Inthra


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 24 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มกราคม. 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 14 กุมภาพันธ์ 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
Pongsavake Anekjumnongporn
พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร
อาจารย์ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร