การรักษาสมดุลของอากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวดิ่ง ด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี
Stabilized Control of Vertical Take-off and Landing UAV by Fuzzy p2 ID


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 18 กรกฎาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 2 ตุลาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ