การทดสอบเครื่องจักรด้านโรงพิพม์และอุปกรณ์โรงพิมพ์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 29 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 0 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก