วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
-


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 กรกฎาคม 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์