ผลของการฟังเพลงช้าและการแช่น้ำเย้นต่อระยะเวลาการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายจนล้าของนักกีฬาฟุตซอล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 90 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย