การสร้างมูลค่าเพ่ิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กันยายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มกราคม. 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 27 กรกฎาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์