พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
Health Promoting Behavior in Pregnancy


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 มีนาคม 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มีนาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์