การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2017-07-25
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ เชียงคาน จ.เลย
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2560
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน