อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ preecha.yup@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D.in Electrical Engineering - City University, London
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และสถิติ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 15 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
MUX/DEMUX circuit using plasmonic antennas for LiFi and WiFi uplink and downlink transmission เสร็จสิ้น
The Simulation of Facial Gesture Signals and Measurement Manipulation เสร็จสิ้น
Electron density transport using microring circuit for dual-mode power transmission เสร็จสิ้น
Thermo-electro-optic energy conversion using plasmonic island embedded silicon microring circuit เสร็จสิ้น
Electron Cloud Spectroscopy Using Micro-Ring Fabry-Perot Sensor Embedded Gold Grating เสร็จสิ้น
Facial Gesture Measurement Using optical Muscle Sensing System เสร็จสิ้น
Hall Effect Sensors using Polarized Electron Cloud Spin Orientation Control เสร็จสิ้น
Micro-metamaterial antenna characteristics using microring เสร็จสิ้น
Electron cloud spin generated by microring space-time control circuit for 3D quantum printing เสร็จสิ้น
Micro-supercapacitor characteristics using a micro-ring space-time control circuit เสร็จสิ้น
Ultra-High Capacity FSK Transmission Using Silicon Microring Embedded Gold Grating Circits เสร็จสิ้น
Pasmonic Antena Embedded Chalcogenide MZI Circuit for Ultra-high Density Up-and Downlink Transmission เสร็จสิ้น
Microring Plasmonic Transducer Circuits for Up-Downstream Communications เสร็จสิ้น
High-density quantum bits generation using microring เสร็จสิ้น
3D-quantum interferometer using silicon microring-embedded gold grating circuit เสร็จสิ้น