อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
อีเมลติดต่อ pasunart.sou@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย