อาจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักบุคลากร
สังกัดสาขา งานส่วนกลาง
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เสร็จสิ้น
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนตำบล เสร็จสิ้น