อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ narit.yon@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
เครื่องรบกวนระบบควบคุมและระบบนำร่องของยานบินไร้คนขับ(โดรน) เสร็จสิ้น
เครื่องรบกวนวิทยุสื่อสารความถี่ 130-245 MHz โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แถบความถี่ เสร็จสิ้น
เครื่องวัดความสูงโดยใช้คลื่นไมโครเวฟย่าน 4.0-4.3 GHz เสร็จสิ้น
เครื่องรบกวนวิทยุสื่อสารแบบปรับค่าความถี่อัตโนมัติ เสร็จสิ้น