อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ ubonrat.war@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย