อาจารย์อนุชิต เจริญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อส.บ.)
อีเมลติดต่อ anuchit.cha@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Asymmetrical Two-Phase Induction Motor Speed Controlled by Multilevel Inverter Employing Cascaded Transformers เสร็จสิ้น
อินเวอร์เตอร์ 9 ระดับแบบไซน์พีดับเบิลยูเอ็ม สำหรับการควบคุมความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว เสร็จสิ้น
การจำลองการบินของอากาศยานอัตโนมัติไร้คนบังคับ แบบมีฮาร์ดแวร์ประกอบการทดสอบ เสร็จสิ้น
การควบคุมความสูงของอากาศยาน มัลติโรเตอร์ 4 ใบพัด ด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิกคอนโทรล เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ของอากาศยานไร้คนขับ เสร็จสิ้น