อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
อีเมลติดต่อ winyu.saw@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เสร็จสิ้น
การควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวด้วยอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดัน 4 ขา (ซายน์พีดับเบิลยูเอ็ม) เสร็จสิ้น
เครื่องดีดคัดแยกขวด เสร็จสิ้น
มอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสไม่สมมาตรขับด้วยอินเวอร์เตอร์หลายระดับที่ใช้หม้อแปลงต่อเรียงกัน เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบการนำทางของอากาศยานบินอัตโนมัติไร้คนบังคับด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีดีพลัสไอ เสร็จสิ้น