อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chaipol.pon@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 8 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (การฉีดชิ้นส่วนยาง) เสร็จสิ้น
อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อเหล็กกล้าเกรด SKD11 โดยผ่านกระบวนการเชื่อมมิกซ์ เสร็จสิ้น
การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ (เครื่อง CNC) กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เสร็จสิ้น
การศึกษาสมบัติเชิงกลของงานเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด 304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อ TIG เสร็จสิ้น
การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ด้วยการเชื่อมอาร์ก พลาสมา เสร็จสิ้น
การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นเสริมแรงแผ่นใยไผ่ทอแบบ 2 มิติ กับ อีพ็อกซีเรซิน เสร็จสิ้น
กระบวนการการเชื่อมโลหะเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดหนา 22 มิลลิเมตร เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษา: บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด เสร็จสิ้น