รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักบุคลากร
สังกัดสาขา งานส่วนกลาง
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ piyasaeng.cha@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ค.ม. (ศิลปศึกษา) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย