การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 กับ การหลอกลวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงความรักที่ก
The Application of Computer-related Crime Act (No.2) B.E. 2560 (2017) to the Online Romance Scam


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รัชต์ภาคย์
รายละเอียดวารสาร 15 (39) (มีนาคม – เมษายน): 230-239.
URL อ้างอิง 249221-Article Text-886622-1-10-20210409.pdf
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน