การจัดเก็บภาษีจากผู้รับมรดก
Inheritance Tax Collections


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รัชต์ภาคย์
รายละเอียดวารสาร 15, 40 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564): 43-53.
URL อ้างอิง 249377-Article Text-892066-2-10-20210518 (2).pdf
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน