หนังสือจิตวิทยาพัฒนาการ (ผลงานทางวิชาการซึ่งผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
Developmental Psychology


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร -
รายละเอียดวารสาร -
URL อ้างอิง http://www.protexts.com/product/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%
Impact Factor 1
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน