เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ.2560 ในประเทศไทย
Creation Techniques of Popular Youtube Advertisting in 2017 in Thailand.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 8
รายละเอียดวารสาร 13 กรกฎาคม2561
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ ไม่มี
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน