ผลของการใส่ถุงน่องแบบผ้ายืดต่อการตอบสนองของระบบหัวใจ การไหลเวียนเลือด และการรับรู้ความเหนื่อยขณะเดินและฟื้นตัว
Effect of Elastic Compression Stocking on Cardiovascular Responses and Perceived Exertion During Walking and Recovery


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
รายละเอียดวารสาร ฉบับที่ 2/ ปีที่ 16/ หน้าที่ 57-66
URL อ้างอิง https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/view/6790/showToc
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน