การตอบสนองของ COVID-19 และอาเซียน: การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ
COVID-19 and ASEAN responses: Comparative policy analysis


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal
รายละเอียดวารสาร 3(3) หน้า 132-134
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน