ศึกษากลยุทธ์ของการสร้างฐานแฟนคลับและปัจจัยในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลไทยในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF STRATEGES FOR CREATING A FAN BASE THE FACTOR FOR VISITING FUTSAL THAILAND LEAGUE AT A PRIVATE UNIVERSITY IN MIN BURI DISTRICT, BANGKOK


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดวารสาร 1/5/922-938
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน