การคืนชีพของหนังจีนกำลังภายใน
การคืนชีพของหนังจีนกำลังภายใน


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่12
รายละเอียดวารสาร การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยแอปพลิเคชัน Google Meetตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 12 8 กรกฎาคม หน้า 37- 45
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน