นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาปัจจัยความสำเร็จการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านการสร้างรายการทีวีชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาปัจจัยความสำเร็จการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านการสร้างรายการทีวีชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2564 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดวารสาร หน้า 976 - 985
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน