ความสุขกับการสร้างสัมพันธภาพ
Happiness to build relationships.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร เกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร มค.-มิย.-61
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน