จักรพรรดิเฉียนหลง
Qianlong Emperor


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร สารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน ฉบับศิลปกรรม ฉบับประวัติศาสตร์
รายละเอียดวารสาร สารานุกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยสารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน สถาบันราชภัฏธนบุรี
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.4
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.4
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน