ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรของผู้ดูแลกับภาวะอาการชักซ้ำของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กันยายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์