แรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่ององค์กร มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นที่สนามบินดอนเมือง
WORK MOTIVATION AND ORGANIZATION COMMITMENT ON THE WORK EFFICIENCY OF GROUND SERVICES STAFFS AT DON MUANG AIRPORT


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 มีนาคม 2566
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 20 เมษายน 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 25 เมษายน 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย