การศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น ระดับ3กับรายละเอียดหลักสูตรธุรกิจการบิน กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
TPQI


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 มีนาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 8 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 9 มิถุนายน 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ