Interior KBU Plus


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 มีนาคม 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 กุมภาพันธ์ 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์