โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4
Cabin Crew Level 4 Training Course


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 10 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 พฤษภาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน 2,175,500.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย