จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย
Ethics


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 25 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 21 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 60 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล