การรับรู้เกี่ยวกับการนำวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารชาวไทย
Perception on Carriage of Dangerous Goods by Thai Passengers


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 5 มกราคม. 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 5 มกราคม. 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์