การประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 5 (TRAS2018)


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2018-11-29
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2561
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ระบบการจำลองขับเคลื่อนรถไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Trainz Simulator 2012
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน