การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบ


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2022-02-11
ระดับ ระดับชาติ
สถานที่ online
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2565
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน