การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC)


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2018-07-24
ระดับ นานาชาติ
สถานที่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2561
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน