อาจารย์นิติบดี ศุขเจริญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักวิจัย
สังกัดสาขา สำนักงานสำนักวิจัย
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nitibodee.suk@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และสถิติ
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช - เคมีเทคนิค
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -