อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักบุคลากร
สังกัดสาขา งานส่วนกลาง
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ suttipong.boo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
น.ม. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -