รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pramot.sri@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. (Intelligent Manufacturing System) - Swinburne University of Technology
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Modeling, Analysis and Effective Improvement of Aluminum Bowl Embossing Process Through Robot Simulation Tools เสร็จสิ้น
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic เสร็จสิ้น
Comparing WiFi RSS Filtering for Wireless Robot Location System เสร็จสิ้น