อาจารย์พรชัย ลีน้อย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pornchai.lee@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. - มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Acute Efffects of A Complete Warm Up Programme in Heat Acclimatization on Anaerobic Performance and Fatigue in Football Players เสร็จสิ้น
ความหนักของการฝึกเกมสนามเล็ก 3 ต่อ 3 ในนักกีฬาฟุตซอลระดับมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้น
Effect of elastic compression stocking on cardiovascular responses and perceived exertion during walking and recovery เสร็จสิ้น