อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ jennaral@hotmail.com jennara.won@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
พย.บ. - ม.เชียงใหม่
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -