อาจารย์นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ naphatsanan.vin@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -