อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สำนักคณบดี
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sompop.tim@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
เทคนิคการเพิ่มปริมาณการผลิตในกระบวนการผลิตสี เสร็จสิ้น
การแก้ปัญหาของเสียในกระบวนการขึ้นรูปยาง เสร็จสิ้น
การศึกษาการดูดซับเสียงของวัสดุเชิงประกอบเรซิ่นเสริมแรงด้วยเส้นใยป่านศรนารายณ์ เสร็จสิ้น
การศึกษาวัสดุและกระบวนการผลิตที่ใช้ทำหุ่นยนต์แขนกล เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการรถยนต์ (กรณีศึกษา บริษัท พีพี เมกะออโต้ จำกัด) เสร็จสิ้น