สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 28 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเสาเข็มเจาะระบบแห้ง
เการลดของเสีย ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหัวอ่านของฮาร์ดดิส ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมปริมาณ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเจียระไน Walter Helitronic Power ระบบควบคุม Andron
การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศและพัฒนาระบบซ่อมบำรุง หลังการขายเครื่องอัดอากาศในโรงงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตคัตติ้งทูลส์ความแข็งสูงคัตเตอร์ ซีบีดี -2625
การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตฝาล็อคกลอน (Lock Cover A-01) โดยการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีน
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จับยึดในกระบวนการผลิตชิ้นงานความเที่ยงตรงสูง
อิทธิพลกระบวนการเชื่อมมิกต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 309
การพัฒนากระบวนการผลิต คัทติ้งทูลส์ พีซีดี ความเที่ยงตรงสูง กรณีศึกษา สเต็ป ดิล ไดมอนด์ พีซีดี ขนาด 20 มิลลิเมตร
การออกแบบติดตั้งระบบดูดฝุ่นในห้องปฏิบัติงานทางทันตกรรม กรณีศึกษา : ห้องห้องปฏิบัติงานทันตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ความต้านทานการสึกหรอของผิวเคลือบ 13 % โครเมียม ที่พ่นโดยอาร์คสเปรย์
อิทธิพลของกระแสไฟเชื่อมในกระบวนการเชื่อมทิก ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก AISI309
การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตประตูตู้เย็น
การปรับปรุงกระบวนการผลิตคัตติ้งทูลส์ความเที่ยงตรงสูง
การประยุกต์เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มโนโรงเรือนเพาะเห็ดขอนขาว
อิทธิพลกระแสไฟเชื่อมแบบไฟฟ้าแบบลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์(SMAW)ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก AISI309
อิทธิพลของระยะพ่นต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวเคลือบ 13 % โครเมียม
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมงานบำรุงรักษาอากาศยานส่วนบุคคล ด้วย Microsoft Excel
การลดของเสียจากกระบวนการผลิต Coil core cal. 5000.054 โดยใช้ ซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือ
การออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์รีดลวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสปริง เบาะรถยนต์
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมผสม เกรด 6061-T6 , 6063 และ 7075-T6
การออกแบบติดตั้งระบบเติมอากาศในห้องปฎิบัติการงานทันตกรรม กรณีศึกษา : ห้องปฎิบัติงานทันตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
Multi-Criteria Maintenance Technique Selection using Fuzzy Analytic Hierarchy Process
การวิเคราะห์การแตกหักของเฟืองเกียร์ปั้ม
การศึกษาการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตกิ๊ปจับลวด T14 โดยใช้แนวทาง ซิกซ์ ซิกมา กรณีศึกษา : กระบวนการผลิตกิ๊ปจับลวด
การลดของเสียในกระบวนการเคลือบผิวคัตติ้งทูลส์ทังสเตนคาร์ไบด์
Predictive Maintenance Model For Rotating Machinery Using A Fuzzy Logic
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมร่วมกับเครื่องจักรงานไม้

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ 34 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐ์จีรา ศรีโภคารัฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โสภณ หมานมุ่ย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปพน สีหอมชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง