รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pramot.sri@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. (Intelligent Manufacturing System) - Swinburne University of Technology
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic เสร็จสิ้น
Comparing WiFi RSS Filtering for Wireless Robot Location System เสร็จสิ้น
Modeling, Analysis and Effective Improvement of Aluminum Bowl Embossing Process Through Robot Simulation Tools เสร็จสิ้น