รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pramot.sri@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. (Intelligent Manufacturing System) - Swinburne University of Technology
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic เสร็จสิ้น