อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการตลาด
อีเมลติดต่อ veerawat.phu@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y เสร็จสิ้น
พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงิน. เสร็จสิ้น
Factors Affecting the Success Decision to Purchase Thai Franchise Businesses Management of Customers Interested in Becoming Entrepreneurs: The Study of a Causal Relationship Trade Model. เสร็จสิ้น