วีดิทัศน์พรีเซ็นเทชั่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
-


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 กรกฎาคม 2559
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์